Icelandic
Birt: 2018-03-13 15:33:22 CET
Kvika banki hf
Skráning á First North

Kvika banki hf: Birting skráningarskjals Kviku banka hf. o.fl. / Publication of Kvika banki hf. 's Company Description etc.

Birting skráningarskjals og samþykki um töku hlutabréfa til viðskipta á First North markað Nasdaq Iceland hf.

Kvika banki hf. (hér eftir ,,Kvika", ,,bankinn" eða ,,félagið") hefur birt skráningarskjal vegna fyrirhugaðrar töku allra útgefinna hlutabréfa félagsins (hér eftir ,,hlutirnir") til viðskipta á First North Iceland. Í kjölfar birtingar skráningarskjals hafa öll skilyrði fyrir töku hlutanna til viðskipta á First North Iceland verið uppfyllt og hefur Nasdaq Iceland hf. samþykkt töku þeirra til viðskipta.

Heildarfjöldi útgefinna hluta í félaginu er kr. 1.835.017.630. Hver hlutur er 1 íslensk króna að nafnverði. Hlutirnir eru gefnir út rafrænt í kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er ISIN númer þeirra IS0000020469. Auðkenni hlutanna í kerfum First North Iceland er KVIKA.

Nánari upplýsingar um Kviku og hlutabréf Kviku má finna í skráningarskjalinu sem er dagsett 12. mars 2018, og birt á vef félagsins, www.kvika.is/fjarfestar.

Um Nasdaq First North

Nasdaq First North er skilgreint sem markaðstorg fjármálagerninga (e. Multilateral Trading Facility) rekið af Nasdaq Nordic kauphöllunum (Nasdaq First North Denmark er skilgreint sem hliðarmarkaður). Markaðurinn hefur ekki lögbundinn sess sem skipulegur markaður innan Evrópusambandsins. Félög á Nasdaq  First North lúta reglum Nasdaq First North en ekki þeim lagalegu kvöðum sem fylgja því að skrá fyrirtæki á skipulegan verðbréfamarkað. Áhættan við slíka fjárfestingu getur verið meiri en á Aðalmarkaði.

Viðurkenndur ráðgjafi

Kvika er aðili að, og með samning við Nasdaq Iceland hf. Kvika er með starfsleyfi sem viðskiptabanki skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, og er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Kvika er viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified Adviser) á First North markaðnum. Á grundvelli framangreinds hefur Nasdaq Iceland hf. samþykkt að veita Kviku undanþágu frá því skilyrði að vera með utanaðkomandi viðurkenndan ráðgjafa í skráningarferlinu sem og í kjölfar töku til viðskipta. Nasdaq Iceland tekur í staðinn að sér aukið eftirlitshlutverk við skráningu og mun einnig gegna eftirliti í kjölfar töku hlutanna til viðskipta.  

Opinn fundur með fjárfestum

Í tilefni af töku hlutabréfa Kviku til viðskipta á First North markaðnum heldur Kvika opinn kynningarfund þar sem farið verður yfir starfsemi og afkomu bankans árið 2017, þann 15. mars 2018, kl. 16:15, í höfuðstöðvum Kviku, að Borgartúni 25, 105 Reykjavík, 8. hæð. Bjóðum alla velkomna.

........................................................

Publication of a Company Description and approval of admission to trading on the First North market of Nasdaq Iceland hf.

Kvika banki hf. (hereafter "Kvika", the "Bank" or the "Company") has published a company description in relation to the proposed admission to trading of all of the issued shares of the Company (the "shares") on First North Iceland. Following the publication of the Company Description all conditions for admission of the shares to trading on First North Iceland have been fulfilled and Nasdaq Iceland hf. has approved their application for admission to trading.

The total number of the Company's issued shares is ISK 1,835,017,630. Each share in the Company corresponds to one Icelandic króna in nominal value or multiple thereof. The Company's shares are registered electronically at Nasdaq CSD Iceland hf. The ISIN number for the shares is IS0000020469. The shares' symbol on First North Iceland is KVIKA.

For further information on Kvika and Kvika's shares, a reference is made to the Bank's Company Description, dated 12 March 2018, published on the Company's website, www.kvika.is/investors.

Nasdaq First North

Nasdaq First North is regulated as a multilateral trading facility, operated by the different exchanges within Nasdaq Nordic (Nasdaq First North Denmark is regulated as an alternative marketplace). It does not have the legal status as an EU-regulated market. Companies on Nasdaq First North are subject to the rules of Nasdaq First North and not the legal requirements for admission to trading on a regulated market. The risk in such an investment may be higher than on the main market.

Certified Adviser

Kvika, which is a member of and has an agreement with Nasdaq Iceland hf., has been granted an exemption from the condition of obtaining a third party Certified Adviser. Kvika holds an operating licence to operate as a commercial bank under the Icelandic Act on Financial Undertakings, no. 161/2002 and is regulated by the Icelandic Financial Supervisory Authority (hereafter also referred to as the "FSA"). Kvika is approved by Nasdaq Iceland as a First North Certified Adviser. Due to these circumstances, Nasdaq Iceland has agreed to exempt the Issuer from obtaining a third party Certified Adviser, during the application process, while simultaneously taking on a more prevalent surveillance role in the listing of the Issuer. The Issuer has also chosen to be fully Exchange-monitored after the shares have been admitted to trading, meaning that it will not have a Certified Adviser on a continuous basis.

Open meeting with investors

On the occasion of the admission of Kvika's shares to trading on the First North market, Kvika will hold an open introductory meeting where the Bank's operations and performance in 2017 will be reviewed. The meeting will take place on 15 March 2018, at 16:15 pm, in Kvika's headquarters in Borgartún 25, 105 Reykjavík, on the 8th floor. We invite everyone to attend.