Published: 2018-02-07 14:01:55 CET
PFA Invest
Annual Financial Report

Årsrapport 2017 for Investeringsforeningen PFA Invest

 

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2017 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

 

Foreningen har i 2017 fortsat den stabile vækst fra sidste år. Således blev formuen forøget med 4,1 mia. kr. til 11,4 mia. kr., svarende til en stigning på 56 %. Formuetilgangen skyldes en stor interesse fra investorerne. Året bød yderligere på en tilpasning af produktudvalget i form af etableringen af 2 nye afdelinger. Det samlede antal afdelinger nåede hermed op på 13.

 

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2017 til generalforsamlingen:

 

Afdeling:2017
Mellemlange Obligationer1,20
Udenlandske Obligationer4,90
Kreditobligationer15,50
Danske Aktier14,90
Globale Aktier3,70
Højt Udbytte Aktier3,30
Europa Value Aktier6,20
USA Stabile Aktier1,70
Balance AA0,20
Balance A1,80
Balance B1,90
Balance C1,50

  
    

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 1. marts 2018.

     

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


Med venlig hilsen

 

PFA Asset Management A/S

 

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/a8157f21-0b94-4796-ac81-59ca9f219e32


Arsrapport_2017.pdf