Paskelbta: 2020-10-06 15:09:45 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės - UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės sprendimo nutraukti sutartį su „Rafako S.A.“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), praneša, kad jos dukterinė bendrovė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Vilniaus kogeneracinė jėgainė) 2020 m. spalio 6 d. priėmė sprendimą nutraukti sutartį su rangovu „Rafako S.A.“ (toliau – „Rafako“ ir Rangovas).

Sprendimas nutraukti sutartį priimtas atsižvelgiant į 2020 m. spalio 5 d. gautą „Rafako“ pranešimą apie rangos sutarties nutraukimą ir įvertinus Rangovo finansinį ir techninį organizacinį nepajėgumą vykdyti darbus. Pažymėtina, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nesutinka su pranešime pateiktais argumentais ir ketina ginti savo teises sutartyje numatytomis priemonėmis.

Rangovas yra atsakingas už Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro įrenginių statybą. „Rafako“ 2020 m. rugsėjo 7 d. per Varšuvos vertybinių popierių biržą pranešė apie restruktūrizaciją (nuoroda). Kaip ir buvo skelbta „Ignitis grupės“ akcijų siūlymo prospekte, biokuro įrenginių paleidimas buvo planuojamas 2021 m. IV ketv.,nutraukus sutartį su Rangovu, užbaigimas gali vėluoti maždaug vienerius metus dėl galimai ilgų viešųjų pirkimų procedūrų, reikalingų rangovams, kurie pabaigtų darbus, parinkti. Tai reiškia, kad biokuro įrenginiai vėliau pradės generuoti pajamas, o tai turės neigiamą poveikį žaliosios gamybos segmento pajamoms šiuo laikotarpiu.

Tačiau, Bendrovės vertinimu, sutarties su „Rafako“ nutraukimas neturės įtakos Vilniaus kogeneracinės jėgainės energijos gamybos iš atliekų pajėgumų vystymui, kadangi šiuos darbus atlieka kiti rangovai. Šią jėgainės dalį ir toliau planuojama pabaigti 2021 metais.

 „Ignitis grupė“ ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė šiuo metu vertina situaciją ir sieks užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą galimais trumpiausiais terminais.

Daugiau informacijos:

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius

arturas.ketlerius@ignitis.lt