Avaldatud: 2020-05-28 08:00:57 CEST
Baltika
Börsiteade

Lisainformatsioon AS Baltika täiendavate finantseeringute kaasamise osas

Baltika teavitas 30. aprillil 2020 börsil avalikustatud saneerimiskava kokkuvõttes ja võlausaldajatele edastatud saneerimiskava täisversioonis täiendavate finantseeringute kaasamise võimalustest. Kredex saatis 30. aprillil 2020 AS-ile Baltika otsuse 4 miljoni euro suuruse laenu heakskiitmise  kohta ja ka ettevõtte enamusaktsionär KJK Fund SICAV-SIF on kinnitanud valmisolekut anda Baltikale täiendavalt laenu kuni neli miljonit eurot. Üheks laenude saamise eelduseks oli AS Baltika saneerimiskava kinnitamine.

Kredex on hiljem teavitanud Baltikat, et laenu väljastamist arutab ka sihtasutuse nõukogu. Baltika informeerib investoreid, et  saatis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile ning Kredexi nõukogu esimehele ja majandusministeeriumi kantslerile Ando Leppimanile pöördumise, milles palub jätta jõusse Kredexi otsuse eraldada ettevõttele neli miljonit eurot laenu.

Flavio Perini
Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com