Danish
Offentliggjort: 2021-11-15 10:05:34 CET
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med fusion af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest er prospektet blevet ajourført. Ajourføringen har medført, at de ophørende afdelinger er slettet fra prospektet. Det drejer sig om følgende afdelinger:

  • PFA Invest USA Stabile Aktier (DK0060750883)
  • PFA Invest Udenlandske Obligationer (DK0060750966)
  • PFA Invest Højt Udbytte Aktier (DK0060457901)
  • PFA Invest Europa Value Aktier (DK0060579183)

Endelig er emission- og indløsningspriser for PFA Invest Globale Aktier (DK0060446706) nedsat til 0,15% som led i fusionen. 

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

        

Vedhæftet filOpdateret prospekt pr. 15. november 2021_ifm fusion.pdf