Avaldatud: 2021-05-19 10:33:28 CEST
Nordecon
Börsiteade

Kommentaar seoses meedias avaldatud informatsiooniga Swencn AB tegevuse kohta

Nordecon AS kinnitab, et kontserni kuuluv Rootsis registreeritud ja sealsel turul tegutsev tütarettevõte Swencn AB jätkab oma tegevust. Rootsi eluasemeturu langus ja COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud on mõjutanud Swencn AB majandustulemusi ja tekitanud  häireid arvete õigeaegsel tasumisel. Swencn AB on teinud oma kõikidele koostööpartneritele ettepaneku tasuda kõik põhiosa võlgnevused kokkulepitud ajatatud uue tähtaja jooksul, et taastada Swencn AB vajalik likviidsus ja äritegevuse häireteta jätkumine.

Kirjeldatud tegevused on seotud ainult Swencn AB tegevusega Rootsi turul ega mõjuta Nordeconi kontserni teiste ettevõtete majandustegevust, seatud eesmärke või nende täitmist. Tegemist ei ole igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 675 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com