English Latvian
Publicēts: 2022-12-27 13:51:36 CET
Augstsprieguma tīkls
Finanšu kalendārs

AS "Augstsprieguma tīkls " 2023.gada finanšu kalendārs

 2023.gadā AS "Augstsprieguma tīkls" koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos: 

 

28.02.2023 AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētie 2022.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
28.04.2023 AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētais 2022.gada pārskats
31.05.2023 AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
31.08.2023 AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
30.11.2023 AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)

 

 

         Māra Grava
         Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja
         Tālrunis: +371 29 427 061
         E-pasts: mara.grava@ast.lv