Publicēts: 2020-11-27 08:40:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņojums par izmaiņām būtiskajā līdzdalībā

Ar šo AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka no akcionāra MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED saņēma paziņojumu par būtiskas līdzdalības zaudēšanu, saskaņā ar kuru akcionārs MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED:

  • atsavinājis savas akcijas (34,45 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla) ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Maskava,Krievija;
  • atsavinājis 80% АО «Крона Груп» akcijas (46 % no RER balsstiesīga pamatkapitāla) ООО «ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Maskava,Krievija.

Tādā veidā, MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED tieša un netieša līdzdalība RER balsstiesīgā pamatkapitālā ir beigusies.

Detalizētāka informācija ir norādīta šī paziņojuma pielikumā.

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv


Letter REZ dd 25 11 20.pdf