Publicēts: 2020-07-31 15:01:57 CEST
Frigate
Kārtējās akcionāru sapulces protokols

Frigate AS 2020. gada 31. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Rīga, 2020-07-31 15:01 CEST -- 1. 2019. gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt Frigate AS 2019. gada pārskatu.

2. Lēmuma pieņemšana par 2019. finanšu gada peļņas izlietojumu

Atstāt 2019. gada peļņu nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana 2020. gada finanšu pārskatu revīzijai

Par Frigate AS 2020. gada finanšu pārskata revidentu ievēlēt SIA "Orients Audit & Finance", reģistrācijas Nr. 50003597621 (licence Nr. 28). Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada finanšu pārskata revīziju EUR 3 360, neiekļaujot PVN.

4. Padomes locekļu atsaukšana un jaunu padomes locekļu ievēlēšana

Atcelt Padomi un ievēlēt Padomi jaunā sastāvā:

  1. Pavel Dushin;
  2. Aleksander Letovaltsev;
  3. Sergey Gulkin.

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Vaļņu iela 19 - 1D, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga.molcanova@nexia.lv
         Telefons: +371 67333228


Frigate_akcionaru_sapulces_protokols.pdf