Paskelbta: 2021-09-07 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų rugpjūčio mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. rugpjūčio mėn. Bendrovės* naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,6 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų rugpjūčio mėn., yra 1,0 mln. eurų arba 38,5 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. aštuonių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 14,0 mln. eurų ir yra 33,6 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. rugpjūčio mėn. pardavimo pajamos yra 2,8 mln. eurų (2020 m. rugpjūčio mėn. – 3,4 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. aštuonių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 19,5 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. rugpjūčio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų rugpjūčio mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos 2021 m. aštuonių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,7 mln. eurų ir yra 5,6 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-rugpjūčio mėn. pardavimo pajamos sudaro 39,2 mln. eurų ir yra 24,8 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (52,1 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 RugpjūtisSausis-rugpjūtis
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,62,6-38,5%14,021,1-33,6%
SGD terminalo veikla2,83,4-17,6%23,529,2-19,5%
Komercinė SGD veikla0,20,20%1,71,8-5,6%
Iš viso4,66,2-25,8%39,252,1-24,8%

*Pastaba: Pateikti tik Bendrovės preliminarūs duomenys, neįtraukiant dukterinių įmonių preliminarių pajamų. Konsoliduoti Grupės finansiniai rezultatai skelbiami tarpinėse finansinėse ataskaitose.

Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 614 82665