Avaldatud: 2020-05-21 08:31:39 CEST
Baltika
Börsiteade

Baltika saneerimiskava võeti võlausaldajate poolt vastu

27. märtsil 2020 teavitas Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) avalikkust, et esitas Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks ning 26. märtsi 2020. a määrusega otsustas kohus saneerimismenetluse algatada.

30. aprillil 2020 teavitas Baltika, et on esitanud Baltika saneerimismenetluses koostatud saneerimiskava võlausaldajatele vastuvõtmiseks. Samuti avalikustas Baltika lühikokkuvõtte saneerimiskavast. Võlausaldajatel oli võimalik saneerimiskava osas anda oma hääl hiljemalt 20. mail 2020.

Eelnevaga seoses annab Baltika teada, et toimunud hääletuse tulemusena on saneerimiskava võlausaldajate poolt vastu võetud. Baltika saneerimiskava alusel olid võlausaldajad kahes rühmas ja ka hääletus toimus seetõttu kahes rühmas. I rühma võlausaldajatest hääletas poolt 66,67% võlausaldajatest, kelle nõuete mahu alusel määratud hääled moodustasid 99,61%-i kõigist I rühma häältest. II rühma võlausaldajatest hääletas poolt 82,76% võlausaldajatest, kelle nõuete mahu alusel määratud hääled moodustasid 68,86%-i kõigist II rühma häältest. Saneerimisseaduse kohaselt on kava vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt pool kõigist võlausaldajatest, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest (ehk nõuete mahust). Võlausaldajate rühmadesse jaotamisel peab see nõue olema täidetud kõikides rühmades.

Baltika esitab võlausaldajate poolt vastu võetud saneerimiskava kohtule kinnitamiseks hiljemalt 25.mai 2020. Saneerimiskava vastu hääletanud võlausaldajatel on õigus esitada kohtule avaldus kava kinnitamata jätmiseks. Kohus otsustab saneerimiskava kinnitamise 30 päeva jooksul selle saamisest arvates, hinnates erinevate protseduuriliste nõuete täitmist ja muid seadusest tulenevaid aspekte. Saneerimiskava kinnitamise määrust võib vaidlustada võlausaldaja, saneerimiskava kinnitamata jätmist saneeritav ettevõte.

Kui kohus otsustab kava kinnitada, hakkab Baltika saneerimiskavas kirjeldatud meetmeid ellu viima, sh tasuma saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõudeid vastavalt saneerimiskavale. Saneerimiskava kinnitamine annab Baltikale võimaluse ületada ajutised majanduslikud raskused ja jätkata pika ajalooga olulise rõivatööstusettevõtte tegevust, samuti säilitada enam kui 500 inimese töökohad.

Baltika juhtkond tänab võlausaldajaid toetuse eest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com