English Latvian
Publicēts: 2021-12-13 15:26:41 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „Citadele banka” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 13. decembrī pieņēma lēmumu, ar 2021. gada 14. decembri uzsākt AS „Citadele banka” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „Citadele banka”
Emitenta saīsinātais nosaukums CBL
Vērtspapīra ISIN kods LV0000880102
Vērtspapīra dzēšanas datums 13.12.2031
Nominālvērtība 10 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 4 000
Kupona procentu likme (%) 5%
Kupona izmaksas datumi 2 reizes gadā - katra gada 13. jūnijā un 13. decembrī
Biržas tirdzniecības kods CBLB050031A

AS „Citadele banka” obligāciju prospekts un galīgie noteikumi pieejami paziņojumā šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius