Paskelbta: 2020-11-20 12:25:38 CET
Linas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 m. spalio mėn 23 d. AB „Linas“ baigė savų akcijų supirkimą per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržą ir 2020 lapkričio mėn. 13 d. buvo baigtas savų akcijų supirkimas komiso pagrindais per AB „Šiaulių bankas“. 2020 m. spalio mėn. 26 d. ir 2020 m. lapkričio mėn. 16 d. AB „Linas“ savų akcijų supirkimo metu įgijo viso 981 924 vnt. akcijų. Po savų akcijų supirkimo AB „Linas“ valdo 1 835 833 vnt. arba 7,64 proc. savų akcijų.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100