English Estonian
Avaldatud: 2023-09-07 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Group uuendas ettevõtte 2023. aasta finantsplaani

Seoses parema krediidiportfelli kvaliteedi ja prognoositust kõrgemate baasintresside määradega on AS-i LHV Group finantstulemused käesoleval aastal ületanud veebruaris avalikustatud finantsplaani ning seetõttu avaldab ettevõte uuendatud 2023. aasta finantsplaani.

Uuendatud finantsplaanis on võetud arvesse tegelikke majandustulemusi ning arvestatud laenude ja hoiuste intressimäärade edasist aeglast tõusu. Kuigi hetkel püsib krediidiportfelli kvaliteet heal tasemel, on makromajanduslik olukord keeruline ning finantsplaanis on ettevaatavalt arvestatud provisjonide moodustamisega. Käesoleva aasta plaanis ei ole eeldatud varahalduse edukustasu.

Võtmenäitajad 2022 Uus FP 2023 Aastane muutus Varasem FP 2023 Võrdlus varasema plaaniga
Finantstulemused, tuh eurot         
Tulud kokku 173 543 299 714 126 171 270 443 29 271
Kulud kokku 89 638 170 848 86 943 151 753 19 095
Laenude allahindlus 8 052 8 221 169 24 589 -16 368
Maksude eelne kasum 75 853 162 627 86 774 127 164 35 462
Puhaskasum 61 432 140 039 78 606 108 233 31 805
Ärimahud, mln eurot          
Hoiused 4 901 5 608 707 5 653 -45
Laenud 3 209 3 506 297 3 428 78
Fondide maht 1 332 1 544 212 1 570 -27
Finantsvahendajate maksete arv (mln tk) 26 41 14 34 7
Suhtarvud          
Kulu/tulu suhe 51,7% 43,0% -8,7 pp  43,9% 0,9 pp 
ROE 16,5% 29,1% 12,6 pp  23,3% 5,8 pp 
Kogu kapitali adekvaatsus 21,7% 21,2% 0,5 pp  21,5% -0,3 pp 


 

Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga on uuendatud 2023. aasta finantsplaanis 14% kõrgem prognoositud intressitulu, kuid 4% madalam teenustasutulu. Tulude suurem kasv tuleneb suurematest ärimahtudest, kõrgemast intressimäärast ja madalama intressimääraga ettefinantseerimisest. Teenustasutulu on samas mõjutatud investeerimisvaldkonna tulu madalamast tasemest.

Kulude prognoosi on tõstetud 9% võrra, ent laenude allahindluseid vähendatud 67% võrreldes varasema prognoosiga. See iseloomustab konkreetselt 2023. aasta lõpuni prognoositavaid tasemeid ega indikeeri pikaajaliste allahindluste määrasid. Krediidiportfelli kvaliteet on olnud väga tugev ning laenukahjumite tase ebaloomulikult madal. Sellele on osaliselt kaasa aidanud kõrge hinnatõus, mis on viimaste kuude jooksul järsult vähenenud. Tegevuskulusid mõjutavad oluliselt tõusnud hoiuste tagatisfondi maksemäär ja ostetud teenuste kulu. Edaspidi ootame ka intressikulude kasvu, nii hoiuste kulude jätkuvast kasvust kui ka varasemalt emiteerinud pikaajaliste võlakirjade refinantseerimisest.

Uuendatud finantsplaanis prognoositakse 29% suuremat puhaskasumit ja 5,8 protsendipunkti võrra suuremat puhaskasumil põhinevat omakapitali tootlust. Grupi ettevõtete ärimahud jäävad suuresti varasema plaaniga samale tasemele. Suurem erinevus on vaid Ühendkuningriigi suurema laenuportfelli ja finantsvahendajate kasvanud maksete hulga poolest.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar: 
"Pärast kümmet aastat kestnud keskpankade nullintressimäärade poliitikat on finantsturud liikunud tagasi oma ajaloolise keskmise poole ja rahal on, piltlikult väljendades, tekkinud taas hind. Ehkki pikaajalisest anomaaliast eemaldumine ei ole lihtne, on see aluseks optimaalsemale ja jätkusuutlikumale majandusstruktuurile.
LHV on vastuolulises majandusolukorras suutnud äri kasvatada ning kuivõrd tõusvate intressimäärade tsüklis on varade tulu kasvanud kohustuste kulust kiiremini, on tulemused senist finantsplaani edestamas. Langevate intressimäärade korral oleks tulemus vastupidine.
Eesti majanduses tehtavad investeeringud on paljuski finantseeritud pankade poolt. Vähearendatud kapitaliturud ei ole pakkunud piisavat konkurentsi. Seetõttu on kriitiliselt oluline tugevate ja hästi kapitaliseeritud pankade olemasolu.
LHV plaanib suunata teenitava kasumi tagasi laenumahtude kasvuks. Seejuures muude kapitaliinstrumentide kaudu turult vahendeid juurde kaasates. LHV kapital võimendub majanduses koos ettevõtja omafinantseeringuga kuni kümnekordseks lõppinvesteeringuks või veel suuremaks kodulaenuportfelliks.
LHV tulemusi mõjutab kõige enam grupis oleva kahe panga käekäik. Hiljuti eraldasime Ühendkuningriigi äri LHV Pangast ja viisime finantsvahendajatest klientide teenindamise LHV Banki. Lisaks on uuendatud plaanis suurendatud Ühendkuningriigi laenude mahtu, kuna senine aastaeesmärk on täitumas juba septembris. Käesoleval aastal on oodata kõigi LHV Groupi oluliste tütarettevõtete kasumisse jõudmist, kuna ka LHV Kindlustuse tulubaas on ärimahtude suurenemise toel kasvamas ja tegevus kasumlik."

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 970 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 404 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 127 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

ManusLHV Group uuendatud finantsplaan 2023-09-ET.pdf