Paskelbta: 2021-05-31 08:15:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pritarimo stebėtojų tarybos narių kandidatūroms

2021 m. gegužės 28 d. „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) gavo Lietuvos banko pranešimą, kuriuo yra pritariama Bendrovės stebėtojų tarybos narių kandidatūroms.

2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės stebėtojų tarybos įsteigimui, kurios nariais išrinko Indrę Mišeikytę, Audrių Matikiūną ir Gintarą Rutkauską.

Bendrovės stebėtojų taryba galės pradėti savo veiklą, kadangi yra įvykdytos visos 2021 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio susirinkimo sprendimo sąlygos, t. y. pakeisti Bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrų centre, jų pakeitimams pritarė Lietuvos bankas bei gautas Lietuvos banko pritarimas stebėtojų tarybos narių kandidatūroms.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt