English
Published: 2023-01-02 09:00:00 CET
Kapitalforeningen Wealth Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Offentliggørelse af investorinformation, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede investorinformation for de børsnoterede afdelinger i Kapitalforeningen Wealth Invest. 

Investorinformationerne indeholder en ændring af afdelingernes risikoklassificeringer, der sker som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden pr. 1 januar 2023, hvorefter der er kommet en ny måde at beregne risikoindikatoren på. Som følge heraf er afsnittetene om Risikofaktorer- og rammer ligeledes blevet ændret, så det stemmer overens med PRIIPs-forordningen. Derudover er der som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden foretaget ændringer i det forhenværende afsnit om ÅOP, som nu erstattes af et afsnit om Løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger. 


Der er i investorinformationerne også foretaget ændringer i forhold til foreningens politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, ligesom der er indsat bilag om SFDR-kategoriseringer med uddybende, prækontraktuelle oplysninger til investorerne i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i EU's Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i EU's Taksonomi Forordning om fastlæggelse af rammer til at fremme bæredygtige investeringer. 


Investorinformationerne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgåes via foreningens hjemmeside wealthinvest.dk

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest

Attachments2023_01_02_Investorinformation_KF_Wealth_Invest_Afkast_AKL.pdf
2023_01_02_Investorinformation_KF_Wealth_Invest_Othania_Stabil_Investering_AKL.pdf
2023_01_02_Investorinformation_KF_Wealth_Invest_St._Petri_LS_AKL.pdf