English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-23 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 26 847 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 24 480 tūkst. EUR).

Grupės 2022 finansinių metų trijų mėnesių grynieji nuostoliai siekė 1 903 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 852 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) buvo neigiamas ir siekė -251 tūkst. EUR, prieš metus buvo 3 153 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAtsakingu asmenu patvirtinimas_2022_IQ.pdf
Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2022 m. tris menesius pasibaigusius 2021 m. lapkricio 30 d.pdf