Paskelbta: 2020-04-06 16:30:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ar Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2020 m. kovo 30 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Ignitis grupė“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą dėl Bendrovės akcijų. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2020 m. balandžio 3 d., pabaiga – 2020 m. balandžio 22 d. 

Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai, per 10 dienų nuo priežiūros institucijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos, privalo pareikšti savo nuomonę apie oficialų siūlymą. 

Bendrovės valdyba, susipažinusi su jai pateiktu UAB „Ignitis grupė“ oficialaus siūlymo cirkuliaru dėl Bendrovės akcijų, 2020 m. balandžio 6 d. įvykusiame posėdyje patvirtino savo nuomonę apie oficialų siūlymą (pridedama).


Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.

Priedas


ESO valdybos nuomone apie oficialu siulyma.pdf