Publicēts: 2021-09-13 09:46:42 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

DelfinGroup akcionāru sapulcē apstiprināts IPO prospekts iesniegšanai FKTK

Latvijas finanšu koncerna AS DelfinGroup 2021. gada 9. septembra akcionāru sapulcē apstiprināts akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) prospekts, kas paredz emitēt līdz 8,395,000 jaunu uzņēmuma akciju. IPO prospekts tiks iesniegts apstiprināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).  

Tāpat akcionāru sapulcē tika pieņemta virkne ar IPO saistīti lēmumi, tostarp par valdes pilnvarošanu veikt nepieciešamās darbības sākotnējā publiskā piedāvājuma izteikšanai, akciju iekļaušanai un tirdzniecības uzsākšanai Nasdaq Riga regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā), statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, līgumu parakstīšanai ar Nasdaq Riga biržu un Nasdaq CSD SE depozitāriju, kā arī pieņemt lēmumus saistībā ar akciju cenas stabilizācijas realizāciju.  

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs un akcionārs Agris Evertovskis: “Šobrīd pilnībā ir paveikti visi tehniskie un juridiskie priekšdarbi uzņēmuma IPO prospekta apstiprināšanai FKTK. Kolīdz regulators būs izvērtējis un apstiprinājis IPO prospektu, nevilcinoties izziņosim IPO sākumu. Kopumā IPO procesā plānojam piesaistīt jaunu kapitālu līdz 15 miljonu eiro apmērā. Viss piesaistītais kapitāls tiks izmantots uzņēmuma tālākai izaugsmei, kā arī, lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.” 

DelfinGroup akcionāri nolēma arī nostiprināt statūtos uzņēmuma dividenžu politikā noteikto dividenžu izmaksas regularitāti un kārtību. Dividenžu politika paredz izmaksāt dividendes reizi ceturksnī, dividendēs izmaksājot līdz 50% no ceturkšņa peļņas (ceturkšņa dividendes). Papildus tam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, tiek paredzēta iespēja veikt papildus dividenžu izmaksu (gada dividendes). Finanšu gada laikā akcionāriem dividendēs plānots izmaksāt vismaz 50% no uzņēmuma konsolidētās peļņas.  

Cita starpā akcionāri apstiprināja iespēju šogad emitēt jaunas obligācijas līdz 10 miljoniem eiro, jo šoruden tiks dzēstas 2016. gadā emitētās obligācijas. Jaunu obligāciju emisija nodrošinās iespēju esošajiem obligacionāriem turpināt investēt DelfinGroup obligācijās.  

Papildus statūtos tika precizēti nosacījumi, kuriem iestājoties, valdei nepieciešams saskaņot finanšu saistību uzņemšanos ar padomi. Jaunā redakcija paredz, ka valdei jāsaskaņo finanšu saistību uzņemšanos virs 100 000 eiro. 

AS DelfinGroup šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem.  

AS DelfinGroup šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržās Baltijas Oficiālajā sarakstā. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī institucionālajiem investoriem no Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm. DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Plašāk par plānoto IPO iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest.  

Uzņēmuma pamatkapitālu veido 40’000’000 akcijas ar nominālvērtību 0.1 eiro par akciju.

Pielikumā AS DelfinGroup starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā un kas sagatavots priekš IPO prospekta izstrādes. Pārskats iekļauj revidentu BDO Assurance pārbaudes ziņojumu.  

Par DelfinGroup 

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa, senioru, nomaksas, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 250 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. 

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 26189988
         Whatsapp: +371 26189988
         E-pasts: ipo@delfingroup.lv


DelfinGroup_FS_30.06.2021_LV.pdf