Paskelbta: 2017-10-10 08:42:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. rugsėjo mėnesį

2017 m. rugsėjo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9,2 mln. EUR arba 3% mažesni negu 2016 m. rugsėjo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - rugsėjo mėn. buvo 87 mln. EUR arba 35% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102