English Lithuanian
Paskelbta: 2022-01-04 08:00:00 CET
K2 LT
Kita informacija

Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2022 m.

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2022 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2022.01.03 - 2021 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

2022.02.28 - 2021 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022.03.10 - 2021 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2022.03.15 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2022.04.01 - Pirmojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2022.07.01 - Antrojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2022.07.29 - 2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2022.10.03 - Trečiojo 2022 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2023.01.02 - 2022 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt