Published: 2018-08-30 17:47:53 CEST
PFA Invest
Half Year financial report

Halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport 2018 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Halvårsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

   

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Attachment


Halvarsrapport 2018_.pdf