Paskelbta: 2017-02-10 08:40:28 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. sausio mėnesį

2017 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,6 mln. EUR arba 83 % didesni negu 2016 m. sausio mėnesį. Lyginant su 2016 m. sausio mėnesiu, apyvartos padidėjimą lėmė parduotų pieno produktų kiekio ir kainų padidėjimas eksporto rinkose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102