Paskelbta: 2021-07-22 12:00:13 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. liepos 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-07-22 12:00 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. liepos 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 41,8882 3,7576 18,1386 160495,6587
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1599 5,4396 0 477537,7057
INVL Baltijos fondas 46,1673 1098,876477 0,556538 211463,219772

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com