Published: 2021-02-25 10:53:10 CET
Storent Investments
Iekšējā informācija

AS Storent Investments aicina obligāciju turētājus apmainīt tās pret jaunajām obligācijām

Iekšēja informācija, 2021-02-25 10:53 CET --  

   Ņemot vērā, ka Covid-19 vīruss turpina negatīvi ietekmēt cilvēku dzīves un ekonomisko stāvokli daudzās valstīs, t.sk. Baltijas, AS Storent Investments (turpmāk – “Emitents”) finanšu rādītāji ir būtiski ietekmēti. Emitenta vadība aktīvi cenšas mazināt vīrusa ietekmi uz grupu, un Emitents ir veiksmīgi ieviesis digitālo stratēģiju, kas ļauj apkalpot klientus attālināti un efektīvāk. Šīs ziņas pielikumā ir pieejama prezentācija par jaunās stratēģijas ieviešanu un operacionālajiem rādītājiem. Kopš 2020. gada novembra Emitents ir arī atpircis obligācijas (ISIN LV0000802304) (turpmāk – “Esošās obligācijas”) 3,8 milj. EUR apmērā no 6,8 mij. EUR.

   Tomēr Esošo obligāciju dzēšanas termiņš ir 2021. gada 30. jūnijs un Emitentam var nebūt finanšu līdzekļu tādā apmērā, lai pilnībā dzēstu visu emisiju, tāpēc aicina obligacionārus, kam pieder Esošās obligācijas apmainīt tās uz Jaunajām obligācijām (ISIN LV0000802411). Piedāvājuma periods ir no 2021. gada 1. līdz 12. martam.

   Apmaiņas koeficients ir viens-pret-viens, un obligacionāriem ir iespēja pieteikties apmaiņai ar jebkādu to īpašumā Esošo obligāciju skaitu. Obligacionāriem ir jāinformē savas turētājbankas par Esošo obligāciju skaitu, kuru tie vēlas izmantot apmaiņai pret Jaunajām obligācijām.

   Obligacionāriem, kuri pieteiksies apmaiņai, ir tiesības saņemt 2 (divu) procentu komisiju no kopējās Esošo obligāciju nominālvērtības, ko obligacionārs ir apmainījis pret Jaunajām obligācijām. Komisiju izmaksās 2021. gada 23. martā un nodokļu aprēķinu vajadzībām komisijas maksas ir pielīdzināta procentu maksājumam.

   Esošo obligāciju apmaiņa pret Jaunajām obligācijām tiks veikta 2021. gada 16. martā. Esošās obligācijas tiks dzēstas no obligacionāru kontiem, un tādā pašā skaitā tiks ieskaitītas Jaunās obligācijas.

   Ar Jauno obligāciju emisijas noteikumiem var iepazīties Nasdaq Baltic mājas lapā.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent Investments AS 2021 February 25.pdf