Offentliggjort: 2018-12-28 13:10:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 135, 2018 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75.
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab indkalder til
ekstraordinær
generalforsamling den 28. december 2018 kl.
15.00.

Generalforsamlingen afholdes med henblik på at drøfte muligheden for at
udlodde
maksimalt årets resultat for 2018 på den kommende ordinære
generalforsamling i
2019.

Det bemærkes, generalforsamlingen er indkaldt med
forkortet varsel, idet Nordea
Bank Abp, der ejer samtlige aktier i Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab, har
frafaldet kald og varsel.

Yderligere
information:

Kamilla Skytte, direktør på mobil 61229322.

Venlig hilsen
Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab

 


20181228 Dagsorden for ekstraordinr generalforsamling.pdf