Paskelbta: 2015-10-12 08:06:11 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. rugsėjo mėnesį

2015 m. rugsėjo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,06 mln. EUR arba 9% mažesni negu 2014 m. rugsėjo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - rugsėjo mėn. buvo 60 mln. EUR arba 26% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102