English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-09 08:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų spalio mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. spalio mėn. Bendrovės* naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,8 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų spalio mėn., yra 1,1 mln. eurų arba 37,9 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. dešimties mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 17,3 mln. eurų ir yra 35 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. spalio mėn. pardavimo pajamos yra 2,6 mln. eurų (2020 m. spalio mėn. – 3,5 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. dešimties mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 19,1 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms didžiausią įtaką turėjo kritusios dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, ir 2021 m. SGD saugumo dedamosios pajamų sumažėjimas dėl proporcingai įvertintos grąžintinos sumos, susijusios su per 2014-2019 m. laikotarpį Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytos investicijų grąžos viršijimu ir papildomų SGD perkrovos pajamų už 2019 m. grąžinimu, sudarančios 2,2 mln. eurų per 2021 m. sausio-spalio mėn.

2021 m. spalio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų spalio mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos 2021 m. dešimties mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,0 mln. eurų ir yra 9,1 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-spalio mėn. pardavimo pajamos sudaro 48,6 mln. eurų ir yra 25,2 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (65,0 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 SpalisSausis-spalis
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,82,9-37,9%17,326,6-35,0%
SGD terminalo veikla2,63,5-25,7%29,336,2-19,1%
Komercinė SGD veikla0,20,20%2,02,2-9,1%
Iš viso4,66,6-30,3%48,665,0-25,2%

*Pastaba: Pateikti tik Bendrovės preliminarūs duomenys, neįtraukiant dukterinių įmonių preliminarių pajamų. Konsoliduoti Grupės finansiniai rezultatai skelbiami tarpinėse finansinėse ataskaitose.


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 614 82665