Paskelbta: 2019-08-12 15:10:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. liepos mėnesį

2019 m. liepos mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9.42 mln. EUR arba 3.5% mažesni negu 2018 m. liepos mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 m. sausio - liepos mėn. buvo 63.1 mln. EUR arba 10.2% didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102