Paskelbta: 2018-04-24 15:00:00 CEST
LITGRID
Metinė informacija

LITGRID AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduotasis metinis pranešimas ir finansinė ataskaita 2017

Teikiame 2017 m. balandžio 24 d. LITGRID AB eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą metinę informaciją.

Priedas


Litgrid Metinis Pranesimas ir Finansines Ataskaitos 2017.pdf