Danish
Offentliggjort: 2021-04-28 09:59:57 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Ingen investorer havde fremlagt forslag til dagsorden. Bestyrelsen havde fremlagt forslag til dagsorden. Forslagene blev godkendt.

Årsrapporten 2020 blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens honorar blev vedtaget.

Hele bestyrelsen var på valg, og blev genvalgt.

Som revisor for kapitalforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.


Venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Bo Matthiesen, direktør

Telefon 38 33 81 81

Vedhæftet filForlb af ordinr generalforsamling i SDG Invest.pdf