English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-08 14:00:00 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Valstybės investicinis kapitalas" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2022 m. kovo 9 d. įtraukti UAB "Valstybės investicinis kapitalas" obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

 

Bendrovės pavadinimas UAB "Valstybės investicinis kapitalas"
Bendrovės trumpinys VIKA
ISIN kodas LT0000406258
Emisijos galiojimo pradžia 2022-03-08
Išpirkimo diena 2025-03-08
Bendra nominali emisijos vertė 25 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 25 000
Nominali vertė 1 000 EUR
Metinė palūkanų norma 0,65%
Pavedimų knygos trumpinys VIKA006525B
Palūkanų mokėjimo dienos 2023-03-08,2024-03-08,2025-03-08
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

UAB "Valstybės investicinis kapitalas" Informacinis memorandumas ir Galutinės emisijos sąlygos yra pateikiami šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Final Terms VIK II serija I dalis 2.2 20220301 pasirasytas.pdf
Information Memorandum VIK 5.2 signed.pdf