English Latvian
Publicēts: 2023-12-15 11:20:46 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2024. gadā.

Latvija, 2023-12-15 11:20 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2024. gadā:

2023. gada 12 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 19.02.2024÷23.02.2024

2024. gada 3 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 20.05.2024÷24.05.2024

2024. gada 6 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 19.08.2024÷23.08.2024

2024. gada 9 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 18.11.2024÷22.11.2024

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492