Paskelbta: 2022-01-26 16:16:12 CET
Siauliu Bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB Šiaulių bankas įsigijo savų akcijų

AB Šiaulių bankas 2022 m. sausio 26 d. Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje vykdė savų akcijų supirkimą. Supirkimo aukciono rezultatai:    

- bendras įsigytų akcijų skaičius 2 104 598;

- bendra akcijų įsigijimo sandorių suma 1,557,402.52 EUR.

Akcijų įsigijimo tikslas: akcijų suteikimas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams. Įsigytos akcijos pereis Banko nuosavybėn supirkimo aukciono atsiskaitymo dieną - 2022 m. sausio 27 d.

Papildoma informacija teikia:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00