Avaldatud: 2014-06-20 12:37:12 CEST
Ekspress Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 20.06.2014

Tallinn, Eesti, 2014-06-20 12:37 CEST --  

20.06.2014.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 656 789 häält s.o. 76,04% häältest.

 

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1.    01.01.2013. a – 31.12.2013. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2013.a. - 31.12.2013.a. aruanne.

 

2.     2013.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2013.a. puhaskasumist, milleks on 1081 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  54 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 729 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 09.07.2014.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2014.a.

 

3.     Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ville Jehe (isikukood 36910010325) ja Aavo Kokk (isikukood 36410042742).

 

4.     Nõukogu liikmete valimine

Valida uuteks nõukogu liikmeteks Indrek Kasela (isikukood 37112100291) ja Jaak Ennuste (isikukood 36409210319).

 

5.     Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikmete Kari Sakari Salonen (sünniaeg 11.02.1960), Harri Helmer Roschier (sünniaeg 11.02.1957), Viktor Mahhov (isikukood 36712140214) jaHans Luik (isikukood 36103200263) volitusi nõukogu liikmena kuni 20. maini 2019.

 

6.     Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2014.a. – 31.12.2016.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti (registrikood 10687819). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee


Taiendavate noukogu liikmete tutvustus.pdf