Published: 2019-05-31 15:10:43 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2019 m. 4 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 metų 4 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2019 m. 4 mėn.2018 m. 4 mėn.Pokytis
Pajamos 184,4 mln. eurų215,8 mln. eurų-14,5 proc.
Koreguota EBITDA*72,1 mln. eurų64,3 mln. eurų12,2 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 metų keturis mėnesius siekė 184,4 mln. eurų ir buvo 14,5 proc. mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 215,8 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, 2018 metų pirmus keturis mėnesius pajamos siektų 180,9 mln. lyginant su 2019 metų keturių mėnesių pajamomis, jos būtų 2,0 proc. didesnės nei tokiu pat metu pernai.

Didėjančių pajamų pagrindinė priežastis - padidėjusios reguliuojamų paslaugų kainos, didesnis elektros energijos garantinio tiekimo kiekis ir padidėjusi garantinio tiekimo kaina (pagal nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusius LR Elektros energetikos įstatymo nuostatų pakeitimus.

Per 2019 metų 4 mėnesius ESO uždirbo 72,1 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 12,2 proc. daugiau nei per tą patį 2018 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 64,3 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvesnė Bendrovės veikla ir padidėjusios investicijos į tinklų atnaujinimą.

 

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616.