English
Published: 2022-06-24 11:34:14 CEST
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 24. juni 2022 godkendt en opdatering af beskrivelsen for brugen af afledte finansielle instrumenter i prospektet for Investeringsforeningen PFA Invest.

Ændringerne vedrører en opdatering af ordlyden vedrørende valutaeksponeringen for afdelingen Kreditobligationer.

Ændringerne træder i kraft den 24. juni 2022, og der offentliggøres således et nyt prospekt. Ændringerne har ikke givet anledning til at ændre i Central Investorinformation.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

AttachmentProspekt pr. 24. juni 2022.pdf