English Estonian
Avaldatud: 2022-12-05 13:08:54 CET
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 05.12.2022

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 05.12.2022 Peetri tn 12, Tallinn 10411, II korrusel.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:03. Koosolekul osales 11 aktsionäri, kes esindavad 76,65% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

2. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.

Aktsionärid otsustasid: (a) kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022. majandusaasta kahjum 8 143 000 eurot; (b) katta AS-i PRFoods kahjum ülekursi arvelt summas 8 143 000 eurot.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

3. Audiitori nimetamine 2022/2023 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Aktsionärid otsustasid kinnitada AS-i PRFoods 2022/2023. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

4. AS-i PRFoods uue nõukogu liikmete arvu määramine.

Aktsionärid otsustasid valida AS-i PRFoods uus nõukogu viieliikmelisena.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 876 74499,97609%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud6 9050,02391%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

5. AS-i PRFoods nõukogu liikmete valimine.

Aktsionärid otsustasid:

1.1   valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Aavo Kokk (isikukood 36410042742) volituste alguskuupäeva 12.12.2022 senise kuutasuga 500 EUR bruto.

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

1.2   valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022.

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

1.3    Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 500 EUR bruto.

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

1.4   Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Kuldar Leis (isikukood 36805296534) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 senise kuutasuga 750 EUR bruto.

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

1.5   Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Lauri Kustaa Äimä (Soome isikukood 061271-081F) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 1000 EUR bruto.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled28 883 64499,99998%
Vastuhääled00.00%
Erapooletud50.00002%
Ei hääletanud00.00%
Kokku28 883 649100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee