English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-25 17:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Kita informacija

UPDATE: Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2022 finansiniais metais

UPDATE: 2022 m. dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, metinis konsoliduotas pranešimas bus skelbiamas 2022 m. gruodžio 2 d.

2022 finansiniais metais (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:
- 2021 m. gruodžio 23 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2022 m. balandžio 01 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;
- 2022 m. birželio 27 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2022 m. spalio 24 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2022 m. lapkričio 25 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.

Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel.: +370 (5) 2525700