English
Published: 2023-02-10 13:59:47 CET
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af årsrapporten 2022 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om:

 1. Afdelingernes afkast for 2022
 2. Opdaterede oplysninger om benchmarkafkast for 2022
 3. Foreslået udbytte og aconto udbytte for afdelingerne, der forelægges generalforsamlingen
 4. Afdelingernes formue pr. 31. december 2022
 5. Administrationsomkostninger til PFA Asset Management for 2022
 6. Vederlag til PFA Asset Management for 2022
 7. Afgift til Finanstilsynet for 2022 samt budgetteret afgift for 2023
 8. Vederlag til bestyrelsen for 2022 samt budgetteret vederlag for 2023
 9. Administrationsomkostninger i pct. (TER) for 2022
 10. Forventede samlede administrationsomkostninger i pct. (estimeret TER), der er indsat på baggrund af budget for 2023
 11. Indirekte omkostninger pr. 31. december 2022

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

AttachmentInvesteringsforeningen PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 10. februar 2023.pdf