Publicēts: 2021-03-11 15:55:26 CET
Baltic Technology Ventures
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2021.gada 26.marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Atcelt akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” 2020.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam.

 2. Par akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” revidentu 2020.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822 (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.134).

 3. Noteikt gada atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīzijas veikšanu 3500 EUR, neiekļaujot PVN.

2. Padomes atsaukšana.

Atsaukt no akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” padomes locekļa amata:

  1. Artu Snipi;
  2. Jāni Mellupu;
  3. Sandru Liepiņu.

3. Padomes ievēlēšana.

Ievēlēt akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” padomes locekļa amatā uz piecu gadu termiņu:

  1. Jāni Zelmeni;
  2. Vladimiru Loginovu;
  3. Ketan Karia.

Pielikumā:

  1. Balsojuma veidlapa;
  2. Padomes locekļu kandidātu CV.

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


BTV_balsojuma-veidlapa.docx
CV-Vladimirs-Loginovs-LV.pdf
CV-JanisZelmenis-LV.pdf
CV-Ketan-Karia-EN.pdf