English Latvian
Publicēts: 2022-10-31 16:58:02 CET
SAF Tehnika
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021./2021. finanšu gadu

Grupas neto apgrozījums 2021./ 2022. finanšu gadā bija 33.97 miljoni EUR, kas ir par 8.95 miljoniem EUR jeb 36% lielāks kā iepriekšējā 2020./ 2021.finanšu gadā. Mātes sabiedrības neto apgrozījums 2021./ 2022. finanšu gadā bija 29.14 miljoni EUR, kas ir par 8.15 miljoniem EUR jeb par 39% lielāks nekā iepriekšējā 2020./ 2021. finanšu gadā. “SAF Tehnika” Valde ierosina dividendēs izmaksāt 2 miljonus EUR.

Riga, 2022-10-31 16:58 CET --  

 

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2021./2022. finanšu gadu (no 2021. gada 1. jūlija – 2022. gada 30. jūnijam)

Pārskata gadā turpinājās mikroviļņu bezvadu datu pārraides produktu līnijas izstrāde un uzlabošana. Rasti risinājumi funkcionalitātes un kvalitātes rādītāju paaugstināšanai un produktu ražošanas izmaksu samazinājumam. Grupa turpināja darbu pie lietu interneta (Internet of Things – IoT) vides monitoringa risinājuma – Aranet – funkcionalitātes izstrādes un attīstības, kā arī darbu pie mākoņpakalpojuma Aranet Cloud attīstības.

Eksports veidoja 98.59% no apgrozījuma un bija 33.49 miljoni EUR. Pārskata gadā Grupas produkcija tika pārdota 81 pasaules valstī.

Grupas darbību ietekmēja pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts. Saistībā ar karadarbību Ukrainā piegādes ķēdes ir joprojām apgrūtinātas - alternatīvie transporta maršruti palielina piegāžu laikus un izmaksas. Tāpat kā globālās pandēmijas periodos, regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, Grupa arvien turpina uzkrāt materiālu rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet. 

Pārskata gadā Grupa investēja 1.68 miljonus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā un telpu renovācijā.

Grupas noslēdza 2021./2022. finanšu gadu ar peļņu 6.09 miljonu EUR apmērā.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2021./2022. finanšu gada rezultāts bija peļņa 5.75 miljoni EUR. Veiksmīgas saimnieciskās darbības rezultātu nodrošināja kopējais apgrozījuma pieaugums.

“SAF Tehnika” Valde ierosina dividendēs izmaksāt 2 miljonus EUR.

   

Pielikumā:

Auditētais konsolidētais un atsevišķais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā. ((iXBRL un PDF).

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021./2022. finanšu gadu.

Atalgojuma ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmums “SAF North America".Uzņēmums darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
         Zane.Jozepa@saftehnika.com


48510000F6NVA4T63P67-2022-06-30-lv-signed-signed.zip
Korporativas parvaldibas zinojums 2021_22 LV.pdf
SAF Tehnika 2021_2022_LAT_FINAL_ar zinojumu.pdf
SAF Tehnika atalgojuma zinojums-2021_2022.pdf