English Lithuanian
Paskelbta: 2023-02-09 17:02:30 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB biometanu ir elektra varomų traktorių masinės gamybos planai

2023-02-08 vykusio žiniasklaidai skirto renginio metu AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) pristatė profesionaliam naudojimui skirtą hibridinį traktorių „AUGA M1“ (https://auga.lt/media/auga-group-pristate-pirmosios-gamybos-partijos-hibridini-traktoriu-auga-m1/). Šio renginio metu žiniasklaidai buvo pristatytas eilinis hibridinio traktoriaus „AUGA M1“ gamybos vystymo etapas. Apie hibridinio traktoriaus „AUGA M1“ kūrimo ir gamybos vystymo procesą Bendrovė yra skelbusi pranešimus 2021-09-21 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=badd2c2e040f481b3fd3138ddae5a1326&lang=lt), 2022-05-26 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be9e3f7f85936649c90ae8822aee59e9f&lang=lt), o taip pat apie periodinį progresą informuoja skelbdama ketvirtinę, pusmetinę bei metinę informaciją apie Bendrovės veiklą.

Nors 2023-02-08 žiniasklaidai skirto renginio metu nebuvo skelbiama papildoma informacija, kuri esmingai skirtųsi nuo rutininių pranešimų apie hibridinio traktoriaus „AUGA M1“ gamybos vystymo etapus, žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, susijusiai su 2023-02-08 renginiu, investuotojai sureagavo ir siekė įsigyti Bendrovės akcijų biržoje, dėl ko kilo Bendrovės akcijų kaina ir akcijų prekybos apyvarta.

Atsižvelgdama į kilusią rinkos reakciją Bendrovė informuoja apie planuojamą tolimesnę hibridinio traktoriaus „AUGA M1“ vystymo etapų eigą:

· per 2023 m. planuojama toliau plėsti inovacijų ir technologijų žemės ūkiui padalinį, kuris tiek tobulina traktorių „AUGA M1“ bei užtikrina jo serijinę gamybą, tiek kuria ir vysto kitas technologijas žemės ūkiui;

· 2023 m. I ketv. pabaigoje – II ketvirčio pradžioje planuojama pradėti pirmosios gamybos partijos traktorių „AUGA M1“, naudojančių skirtingus komponentus, bandymų etapą ūkiuose;

· 2023 m. III ketv. planuojama pabaigti traktorių „AUGA M1“ bandymų etapą ūkiuose, pagal bandymų rezultatus turėtų būti pasirinktas traktorių „AUGA M1“ gamybai naudotinų sprendimų derinys, kuris atliekamų gamybinių bandymų metu duos geriausią rezultatą;

· iki 2023 m. pabaigos planuojam pradėti masinę traktorių „AUGA M1“ gamybą.

Apie atskirus reikšmingus Bendrovės veiklos įvykius Bendrovė toliau informuos investuotojus skelbdama atitinkamus pranešimus.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340