Offentliggjort: 2020-03-26 13:45:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 30, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020
Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april
2020 - 30.
september 2020.

Obligationer med renteloft på 5% p.a.,
CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2020:   0,79%
p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038,
ny rente pr. 1. april 2020:   0,79% p.a.

Obligationer med renteloft på 6%
p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2020:   0,44%
p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041,
ny rente pr. 1. april 2020:   0,44% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. april 2020.pdf