Offentliggjort: 2018-03-22 15:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 31, 2018 – Tillæg nr. 2 til basisprospekt for SDRO og RO for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Hermed offentliggør Nordea Kredit Realkreditaktieselskab tillæg nr. 2
til
basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer (RO) og særligt
dækkede
realkreditobligationer (SDRO) i forlængelse af offentliggørelsen af
nyt
basisprospekt den 21. december 2017.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jesper
Bærentzen på telefonnr. 55 47 41 95.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


20180322 - tillg 2 til NK Prospekt DK.pdf