English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-06 15:10:00 CET
AB "K2 LT"
Pranešimas apie esminį įvykį

Veiklos rezultatų skelbimo kalendorius 2024 m.

„Lietuvos krematoriumą“ ir “Rekviem” valdanti AB „K2 LT” praneša, kad 2024 metais bendrovės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

2024.02.29 - 2023 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2024.03.12 - 2023 m. audituota metinė finansinė atskaitomybė

2024.03.15 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2024.04.01 - Pirmojo 2024 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2024.07.01 - Antrojo 2024 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2024.07.31 - 2024 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė informacija

2024.10.01 - Trečiojo 2024 m. ketvirčio suteiktų paslaugų suvestinė

2025.01.02 - 2024 m. 12 mėnesių suteiktų paslaugų suvestinė

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt