Paskelbta: 2017-03-10 08:30:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. vasario mėnesį

2017 m. vasario mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8,5 mln. EUR arba 74 % didesni negu 2016 m. vasario mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - vasario mėn. buvo 17,0 mln. EUR arba 78% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m. Apyvartos padidėjimą lėmė parduotų pieno produktų kiekio ir kainų padidėjimas eksporto rinkose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102