English Lithuanian
Paskelbta: 2017-06-30 15:42:36 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

2017 m. birželio 15 d. visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų dividendų mokėjimo tvarka

AB East West Agro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. birželio 15 d. nuspręsta paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 1,6 euro dividendų (prieš mokesčius) vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. birželio 29 d. buvo AB East West Agro akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2017 m. liepos 4 d.

Dividendų apmokestinimo tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Generalinis direktorius

Gediminas Kvietkauskas

Tel. 8 37 262318

gediminas@ewa.lt