Published: 2018-08-02 20:06:40 CEST
Arion banki hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Leiðrétting: Afkoma Arion banka á öðrum ársfjórðungi 2018 Frétt birt 2018-08-02 17:06

Leiðrétting: Hagnaður 2F 2017 var 7.113 milljónir króna, ekki 1.329 milljónir króna eins og kom fram í fyrri tilkynningu.

Í milljónum króna2F 20182F 2017% breyt.1H 20181H 2017% breyt.
Hreinar vaxtatekjur7.613 8.160 (7%)14.521 15.320 (5%)
Hreinar þóknanatekjur4.492 3.508 28% 8.034 6.838 17%
Hreinar fjármunatekjur927 1.975 (53%)2.267 3.205 (29%)
Hreinar tekjur af tryggingum758 606 25% 901 1.053 (14%)
Hlutdeild í afk. hlutdeildarf. og niðurfærsla2  (900)(100%) (16) (934)(98%)
Aðrar rekstrartekjur610 1.811 (66%)879 2.375 (63%)
Rekstrartekjur14.402 15.160 (5%)26.586 27.857 (5%)
Laun og launatengd gjöld (5.011) (4.561)10%  (9.647) (8.783)10%
Annar rekstrarkostnaður (3.964) (1.223)224%  (7.960) (5.057)57%
Rekstrarkostnaður (8.975) (5.784)55%  (17.607) (13.840)27%
Bankaskattur (880) (777)13%  (1.684) (1.574)7%
Hrein virðisbreyting (192)409 (147%) (291)1.289 (123%)
Hagnaður fyrir skatta4.355 9.008(52%)7.004 13.732 (49%)
Tekjuskattur (1.287) (1.895)(32%) (2.105) (3.266)(36%)
Afkoma af aflagðri starfsemi, eftir skatta (6)0 -112 0 -
Hagnaður3.062 7.113(57%)5.011 10.466 (52%)
       


Arion Bank - Interim Consolidated Financial Statements 30 June 2018.pdf
Afkomutilkynning Arion banka 6M 2018.pdf
Afkomukynning Arion banka 6M 2018.pdf