Published: 2019-03-06 17:49:08 CET
PFA Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 6. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.  

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen, herunder blev bestyrelseshonorar for 2018 og udbetaling af følgende udlodninger godkendt:
                                                                                                                                              

Afdeling kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0,10
Kreditobligationer 0,00
Udenlandske Obligationer 0,00
Danske Aktier 19,90
Globale Aktier 0,00
Højt Udbytte Aktier 7,10
Europa Value Aktier 0,00
USA Stabile Aktier 6,60
Balance A 4,00
Balance B 3,90
Balance C 1,40
Balance AA 3,40
Balance Akkumulerende -

Bestyrelsens honorar for 2019 og det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Til bestyrelsen genvalgtes Rina Asmussen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest